Yurtdışı Türkleri

212 Defa okundu /

YURDIŞI TÜRKLERİ

Sayın İlhan Değirmenci’nin Almanya’da 2013 yılında kurmuş olduğu Kısa adı, ”Yurtdışı Türkleri” olan sivil toplum kuruluşu; İnsanlar arasında, Irk, Dil, Din, Renk ve Mezhep, ayrımı yapmadan, insanları ötekileştirmeden, yaşamlarını Türkiye’nin dışında sürdüren Türk Vatandaşlarının birliğini ve beraberliğini koruyarak, sorunlarına çözüm arayışında bulunmak, Yurtdışı Türkleri sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet sürdürdüğü ülkelerde ve Almanya’da, Alman toplumu ile birlikte Kardeşçe yaşamanın koşullarını oluşturarak, Spor, Kültür-Sanat, Sosyal Yardımlaşma-Dayanışma, Eğitim, ve Media alanlarında, faaliyetlerde bulunur.

Ayrıca; Üyelerinin istekleri doğrultusunda, kendilerine, Dernek, Federasyon, Konfederasyon,veya Birlik ve Vakıf, gibi üst seviyede ”Müstakil” sivil toplum kuruluşları kurarak, üyelerinin ayrı alanlarda birlikteliklerini sağlar.

Sayın Değirmenci Halihazırda Yurtdışı Türkleri Sivil Toplum Kuruluşu ( YT-STK’nın Genel Başkanlığını sürdürmektedir.