Dilekçe Hakkımı Kullanıyorum !..

Kategorie: Yurtdışı Türk Konsolosluklarinda Spor Ateşelikleri
Veröffentlicht: Dienstag, 17. April 2018 06:33
Geschrieben von Super User
Zugriffe: 469

''YURTDIŞINDAKİ TÜRK SPORUNUN GELECEĞİ İÇİN, DİLEKÇE HAKKIMI KULLANIYORUM''

Yurtdışında yaşamlarını sürdüren Türk Karate sporcularının 21.09.2013 tarihinde Almanya'da bir araya gelerek kurmuş oldukları ''Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu'' Türk sporcuların birlik ve beraberliklerinin başladığı ''Sporda ilk yapılanma'' faaliyeti olarak spor tarihinde yerini alacaktır..

Yurtdışında Karate Federasyonu'nun kurulmuş olması, diğer spor branşlarına da örnek teşkil etmiştir. Bundan dolayı, kısa zaman içinde Ju-jitsu, Kickboks, Taekwondo ve Budo branşlarında spor federasyonlarının kurulmaları sağlanmıştır..

Kurulma süreci 12.07.2015 tarihinde başlayan ve 05.11.2016 tarihinde savunma ve mücadele sporlarının değişik branşlarında, birçok federasyonun Yönetim kurullarından başkan, başkan yardımcısı ve genel sekreterlerinin Almanya'nın Köln şehrinde bir araya gelerek spor alanında en üst seviyede bulunan ''Çatı Kurum'', ''Yurtdışı Türkleri Spor Konfederasyonu'' ( YTSK ) nın kurulmuş olması, Yurtdışında yaşamını sürdüren sporcular arasında birliğin ve beraberliğin sağlandığını net olarak göstermektedir..

Yurtdışında temsilcilikleri ve yapılanmaları bulunmayan Türk spor federasyonlarının ülkeler arası iletişimini, irtibatını ve kurumlar arası yakınlaşmalarını sağlıyacak çalışmalar, Yurtdışı Türkleri Spor Konfederasyonu YTSK tarafından başlatılmıştır..

Yurtdışında 2013 yılından önce; tüm sporcularımızın kendi bölgelerinde kurmuş oldukları spor dernekleri ile küçük kümecikler halinde sürdürdükleri sportif faaliyetleri, 2013 yılından sonra; yaklaşık dört yıl içinde, beş adet spor federasyonu ve bir konfederasyonun kurulmuş olması ile, Türkiye'nin dışında spor alanında büyük bir yapının oluşturulması sağlanmış, ayrıca, bu yapıyla birlikte, hatırı sayılır bir sporcu kitlesinin olduğu da ortaya çıkmıştır..

Bugüne kadar hiç bir devlet desteği alınmadan kendi çabalarımız ile oluşturmuş olduğumuz birliğimizin ve beraberliğimizin devamlılığının sağlanması açısından, T.C. Spor Bakanlığı ile olan iletişim sorunlarımızın giderilmesi, ve Türkiye dışında, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşamlarını sürdüren Türk, sporcu, antrenör, hakem, yönetici ve spor uzmanları, spor derneği, federasyon, konfederasyon, vakıf, spor birliklerinin veya teşkilatlarının yapmış oldukları çalışmalarına, birlik ve beraberliklerine manevi desteğin verilmesi.

Sporcu sorunlarının yerinde tespit edilip çözüme kavuşturulması. Çeşitli spor branşlarındaki bilgi ve becerisi en üst seviyelerde olan sporcuların Türk milli takımlarına kazandırılmaları sürecinde brokratik işlemlerin takibi.

Sertifika, diploma ve benzeri belgelerin denkliklerinin yapılmasına katkı sunulması.

Türkiye dışında faaliyet gösteren sporcu ve spor kurumlarının mevcudunun tespiti konusundaki istatistiki bilgilerin elde edilmesi.

İlk aşamada; Almanya'da, Türk vatandaşlarının en yoğun olarak yaşadığı bir şehirde, daha sonra, ( Orta ve uzun vadede. ) ihtiyaç duyulan ülke ve şehirlerde, T.C. Spor Bakanlığının üstlenmiş olduğu görev ve çalışmaları mevzuatı dahilinde ''Ateşelikler'' aracılığı ile, yurtdışında yaşamını sürdüren sporculara hizmet verilmesi için, T.C. Başkonsolosluklarında ''Spor Ateşelikleri'' nin görevlendirilmeleri konusunda gereğinin yapılmasını talep etmek amacı ile, ''Yurtdışındaki Türk sporunun geleceği için, dilekçe hakkımı kullanıyorum'' isimli projemizi başlatmış bulunuyoruz..

Projenin Amacı..
Yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluklarında ''Spor Ateşelikleri''nin görev almaları, dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşamlarını sürdüren Türk sporcularnın kendilerini daha da güçlü hissetmeleri ve T.C. Spor Bakanlığını her daim yanlarında olduğunu bilmeleri, sporcularımızın kendilerine karşı olan özgüvenlerini ve başarılarını arttıracağı düşünülmektedir..

Projeinin yurtdışındaki Türk sporuna kazandıracakları.
Sporcu, antrenör, hakem, yönetici ve spor uzmanları, spor derneği, federasyon, konfederasyon, vakıf, spor birliklerin veya teşkilatların, kimlik, iletişim bilgileri ve ıslak imzaları ile birlikte yazdıkları dilekçeler ( Adeta spor alanında bir nufus sayımı niteliği taşıyacaktır..) Sabit veriler elde edilmiş olması, daha sonra yapılacak sportif çalışmalara yol gösterici olacaktır..

Projenin işleyiş süreci..
Süreç; Yurtdışı Türkleri Sor Konfederasyonu YTSK'nın yapmış olduğu basın açıklaması ile başlamış olacaktır.. projeye destek veren sporcu, kurum ve kuruluşların dolduracakları dilekçeler elden teslim edilmesi dışında, YTSK'nın adresine posta yolu ile de iletebilinecektir..

Süreç içinde; Yurtdışındaki Türk Başkonsoloslukları ve Büyükelçiliklerinin manevi desteği ve katkıları sağlanarak, Türk, sporcu, antrenör, hakem, ve spor uzmanları, ayrıca spor faaliyetleri sürdüren kurum ve kuruluşların yöneticileri davet edilerek, Konsolosluk ve Büyükelçilik mekanlarında proje bilgilendirme toplantılarının yapılması planlanmaktadır..

Spor faaliyetlerinde bulunan kurumların kendi adreslerine YTSK yönetimi olarak gerçekleştirilecek olan ziyaretlerde dilekçelerin elden alınması da gerçekleştirilecektir..

YTSK adresine posta yolu ile iletilen dilekçelerin bir nushası ( Fotokopisi. ) alınarak YTSK arşivinde saklanacaktır.. Proje sonunda toplanmış olan ıslak imzalı dilekçelerin tümü YTSK Yönetimi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Spor Bakanlığına elden teslim edilecektir..

Yurtdışı Türkleri
Spor Konfederasyonu Kurucu Başkanı
İlhan Değirmenci