Sivil Toplum Biografisi

Veröffentlicht: Dienstag, 06. März 2018 06:47
Zugriffe: 1076

İlhan Değirmenci,

Türkiye ve Almanya'da, hiç bir kar amacı olmayan, insanlar arasında, ırk, dil, din, renk ayrımı yapmayan, insanları hiç bir siyasi ve meshepsel, ayrımcılığa sürüklemeyen, Türk Vatanını ve Milletini bölmeye ve parçalamaya çalışmayan, kamu yararına yapmış olduğu çalışmalarının içine siyaseti bulaştırmayan, her türlü ihanetten uzak duran, tek amacı tamamen birlik ve beraberliğin sağlanması olan, ve bu hedefleri doğrultusunda kurulduğuna inandığı birçok sivil toplum kuruluşlarında, gerek üye olarak, gerek ise yönetim kurullarında görev alarak topluma hizmet verdi.

 

   SOSYAL YARDIMLAŞMA KÜLTÜR-SANAT VE SPOR DERNEĞİ.

2009 Yılında Almanya'nın Hannover Şehrinde ''Sosyal Yardımlaşma Kültür ve Spor Derneği''ni kurdu. 2009-2011 yılları arasında ( İki dönem ) Başkanlığını yaptı.

 

 
 
   YURTDIŞI TÜRKLERİ
Yaşamlarını Türkiye dışında, dünyanın değişik ülkelerinde sürdüren Türk vatandaşlarının birlik ve beraerliklerinin sağlanması düşüncesi ile, 21 Eylül 2013 Tarihinde, geniş kapsamlı ve bir çok alt başlıkları bünyesinde bulunduran ve kısa adı, ''YURTDIŞI TÜRKLERİ'' olan sivil toplum kuruluşunu kurdu.
 
 Yurtdışı Türkleri Sivil toplum kuruluşu: kendi üyeleri arasında, Spor, Kültür-Sanat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma alanlarında, Dernek, Birlik, Federasyon ve Konfederasyon gibi üst seviyede ''Mustakil'' sivil toplum kuruluşları kurarak, üyelerinin ayrı alanlarda birlikteliklerini sağlamak amaci ile Sayın Değirmenci, tarafından Almanya'da kuruldu.
 
 Yurtdışı Türkleri Sivil Toplum Kuruluşu, Sayın Değirmenci önderliğinde, Karate sporunda faaliyet gösteren kendi üyelerini, 2013 Yılında bir araya getirerek, ( Yurtdışı Türkleri Sivil Toplum Kuruluşundan bağımsız. ) kendi kuruluş tüzüğü olan ve kendi yönetim kurulları bulunan ''Mustakil kurum olarak'' 14.05.2014 Tarihinde Almanya'nın Hannover Şehri Mahkmesinden ''Kar amacı gütmeyen, ve toplum yararına faaliyet gösteren spor kurumu'' olarak tescil edilen ''YURTDIŞI TÜRKLERİ KARATE FEDERASYONU''nu kurdu.
 
 Yapılan bu çalışma, Yurtdışı Türkleri Sivil Toplum Kuruluşunun üstlenmiş olduğu misyonunu anlatan en güzel örnektir. Sayın Değirmenci'nin Yurtdışı Türkleri Sivil Toplum Kuruluşu, Kurucu Başkanılığı halihazırda devam etmaktedir.
 
 
 

      YURTDIŞI TÜRKLERİ KARATE FEDERASYONU ( YTKF )

21.09.2013 Tarihinde,Türkiye'nin dışında çeşitli ülkelerde yaşamını sürdüren Türk Karate Sporuna hizmet veren kulüp, dernek kurum ve kuruluşlarını bir çatı alttında toplayarak birlik ve beraberliklerini sağlamak amacı ile ''Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu''nu kurdu. 14.05.2014,Tarihinde Almanya'nın Hannover şehri mahkmesinden ''Kar amacı gütmeyen, toplum yararına faaliyet gösteren spor kurumu'' olarak tescil edildi.

 Sayın Değirmenci, 21 Eylül 2013 Tarihinden itibaren kurucu Başkanlığını yaptığı Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu ( YTKF ), Başkanlığından, YTKF' yi daha ileri seviyelere taşıyacak kişilere fırsat vermek, kendilerine yol açmak gerekçesi ile, 04.09.2019, Tarihinde kendi isteği ile YTKF, Başkanlığı görevinden istifa etti.

 Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu( YTKF )'nin 26.10.2019 Tarihinde yapılan Kongresinde alınan 16 sayılı kararı ile, Sayın ilhan Değirmenci, Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu ( YTKF ), Onursal Başkanlığına atandı.

 

 

     YURTDIŞI TÜRKLERİ JU-JİTSU FEDERASYONU ( YTJJF )

Yaşamlarını Yurtdışında sürdüren Türk Ju-Jitsu sporcuların birlik ve beraberliklerini sağlamak, bilgi ve becerileri belli seviyelere gelen sporcuların Türk Ju-Jitsu Milli Takımlarına kazandırmak, Türk ve Alman veya YTJJF olarak temsilciliklerimizin bulundğu ülkerin, Ju-Jitsu Federasyonlarının Türkiye Ju-Jitsu Federasyonları ile koordinasyonunu ve iletişimini sağlıyarak, ortak çalışmalar yapmasını gerçekleştirmek amacı ile, 11.12.2014 Tarihinde, Yurtdışı Türkleri Sivil Toplum Kuruluşu bünyesinde kendisine üye olan, Ju-Jitsu sporcularını bir araya getirilerek, Almanya’da, Sayın İlhan Değirmenci’nin önderliğinde kurulmuş olup, Yurtdışı Türkleri Sivil Toplum Kuruluşu bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Sayın Değirmenci'nin Kurucu Başkanlığı devam etmaktedir.

 

 

       SPORTSCHULE-HANNOVER E.V. ( Hannover Spor Okulu. )

2016 Yılında Almanyanın Hannover şehrinde, kurucu Başkanlığını yaptığı ve kendisinin de aktif olarak spor, ( Karate branşında antrenörlük. ) yaptığı ve içinde çeşitli spor branşlarını da barındıran ''Sportschule-Hannover e.V.  ( Hannover Spor Okulu. ) 'nu kurdu. Halen kurucu aşkanlığı devam etmektedir.